<%@ Page Language="C#" %> SinhHoatVIETNAMESE BUDDHIST ZEN CENTER - TRUC LAM HOA TU MONASTERY


Giới Thiệu HT Thích Thiện Hoa HT Thích Thanh Từ TT Thích Tuệ Giác Tu Thiền Tọa Thiền Thơ Thiền Thiền Môn Nhật Tụng Nội Qui Sinh Hoạt Băng Giảng Kinh Sách Tham Vấn Phật Pháp Tin Tức Hình Ảnh Liên Lạc Ăn Chay
Thời Khóa Sinh Hoạt Chủ Nhật Cuối Tuần Dành Cho Phật Tử
.
09:30 A.M.
10:30 A.M.
11:15 A.M.
12:15 P.M.
02:00 P.M.
Toạ Thiền.
Sám Hối - Tụng Giới.
Pháp Thoại / Tham Vấn.
Thọ Trai.
Hoàn Mãn.

Trong những ngày thường, quí vị Phật Tử có thể đến Thiền Viện thắp nhang lễ Phật, hoặc gặp quí thầy để thăm hỏi hay tìm hiểu thêm về Phật pháp