<%@ Page Language="C#" %> Retreat
NGÀY TU TẬP THANH TỊNH GIẢI THOÁT

- 01/14/2018
- 12/03/2017
- 10/22/2017
- 09/17/2017
- 08/13/2017
- 07/16/2017
- 06/18/2017
- 04/09/2017
- 03/11/2017
Đức Thế Tôn dậy:

Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai.
Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới.
Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp.
Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả
.”

Thật vậy, hầu như tất cả chúng ta đều bôn ba bận rộn mỗi ngày vì cuộc sống, vì gia đình, vì xã hội, và có thể vì rất nhiều lý do khác. Tất cả những sự bận rộn đó có thể đang kéo dắt tâm ta về những ảo ảnh của quá khứ hay rong ruổi hão huyền tới tương lai. Suy tưởng và hành động như thế đã làm mất đi khả năng trở về với con người thật của chính mình đang sống, đang thở trong giây phút hạnh phúc tuyệt vời hiện tiền, ngay bây giờ và nơi đây. Chúng ta có thể có tiền mua được cái đồng hồ, nhưng chúng ta không thể nào mua được thời gian. Thời gian qua đi không ai nắm bắt được. Cũng như thế, vô thường đến đi không ai đổi thay được.

Với mục đích tạo dựng nguồn năng lượng trở về chính mình để được sống và được thở trong giây phút hạnh phúc tuyệt vời hiện tiền, ngay bây giờ và nơi đây, Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đã và đang tổ chức NGÀY TU TẬP THANH TỊNH GIẢI THOÁT, mỗi tháng.

Chương trình của buổi tu tập như sau:
  • 08h30 – 09h15: Tọa Thiền.
  • 09h20 – 09h40: Thiền hành (ngoài trời khi khí hậu bên ngoài mát mẻ, và thiền hành bên trong chánh điện khi khí hậu nóng bức.)
  • 10h00 – 11h00: Nghe giới - Lễ Phật – Sám hối.
  • 11h10 – 12h10: Pháp thoại.
  • 12h15 – 13h00: Ngọ Trai.
  • 13h00 – 14h00: Tọa Thiền và Thiền hành.
  • 14h15 – 15h00: Tham vấn Phật Pháp.
  • 15h15: Hoàn mãn.
Sau mỗi buổi tu học, quí Phật Tử thường được thâu nạp một số năng lượng để được sống và được thở trong những giây phút hạnh phúc tuyệt vời hiện tiền cùng quí Thầy và quí Sư Cô. Mặc dù không đạt được thành quả lớn lao trong một sớm một chiều, nhưng mỗi cá nhân có lẽ cũng đã nếm được một chút gì hoa trái của thanh tịnh giải thoát để không chìm đắm mất mình trong quá khứ và không bị trôi dạt đến tương lai.

Bên trái là vài hình ảnh thâu nhận trong những ngày tu tập: