<%@ Page Language="C#" %> 20160826_Performance
ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2560 – Bính Thân 2016.
Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ

2016-08-26, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ Vu Lan.
2016-08-28, Chủ Nhật: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu.

2016-08-26, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu.

Mùa Vu Lan, mùa của những người con hiếu thảo hướng về công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha mẹ, Ông bà, Tổ tiên lại về. Để kết duyên lành với Tam Bảo sau 3 tháng An cư Kiết hạ của chư Tăng Ni và noi theo gương hạnh của Tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đã tổ chức đêm văn nghệ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL 2560 – DL 2016.


2016-08-26, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ Vu Lan.
2016-08-28, Chủ Nhật: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu.