<%@ Page Language="C#" %> 20160506_VanNghe
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Phật lịch 2560 – Bính Thân 2016.
Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ

2016-05-06, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ Mừng Đức Phật Đản Sanh.
2016-05-08, Chủ Nhật: Đại Lễ Phật Đản.

2016-05-06, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ Mừng Đức Phật Đản Sanh.

Trang này đang trong thời gian đăng tải hình ảnh. Xin vui lòng ghé lại trong thời gian tới.
2016-05-06, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ Mừng Đức Phật Đản Sanh.
2016-05-08, Chủ Nhật: Đại Lễ Phật Đản.