<%@ Page Language="C#" %> AnChayVIETNAMESE BUDDHIST ZEN CENTER - TRUC LAM HOA TU MONASTERY


Giới Thiệu HT Thích Thiện Hoa HT Thích Thanh Từ TT Thích Tuệ Giác Tu Thiền Tọa Thiền Thơ Thiền Thiền Môn Nhật Tụng Nội Qui Sinh Hoạt Băng Giảng Kinh Sách Tham Vấn Phật Pháp Tin Tức Hình Ảnh Liên Lạc Ăn Chay

Ăn Chay
(Nguồn: Thư Viện Hoa Sen)

Người Phật Tử Có Nên Là Người Ăn Chay Không? Dr. D. P. Atukorale. Chuyển Ngữ: Tâm Diệu.
Hại và Bất Hại, HT. Thích Nhất Hạnh.
Ăn Chay Sát Sanh và Quả Báo, Việt dịch Thích Tâm Anh.


Qúi vị có thể chia xẻ những bài vở hoặc kỹ thuật cách thức nấu đồ ăn chay trong trang Web này. Nếu có thể được, mỗi khi nấu món đồ chay ở nhà, quí vị có thể chia xẻ bằng cách chụp hình và ghi lại cách thức nấu. Rồi gởi bằng email "TVTLHOATU@GMAIL.COM". Chúng tôi sẽ chia xẻ bài của quí vị trong trang Web này. Xin cám ơn quí vị.